Starostlivy_Slimacik_Slavko

Starostlivý slimáčik Slávko
5 prvkov dobrých vzťahov

je ďalšia zo série knižiek o Slávkovi, ktoré pomáhajú vytvárať most medzi deťmi a dospelými. 

Tentokrát sú príbehy zamerané na všadeprítomné vzťahy
Na to ako vytvárať plnohodnotné vzťahy, ako ich posilňovať a pracovať na nich v prospech všetkých.

Vychádza už 21.júna

€23.90
Knižku budeme posielať najneskôr 1.7
Chceli by ste vedieť, ako pomôcť deťom pri budovaní zdravých vzťahov
Zaujíma vás ako vysvetliť deťom, prečo je dôležité povedať prepáč
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aké je dôležité odpúšťať druhým, ale i sebe
Ako pomôcť deťom ochrániť si svoje hranice bez toho, aby narúšali hranice iných?
Chceli by ste vedieť, ako pomôcť deťom pri budovaní zdravých vzťahov
Zaujíma vás ako vysvetliť deťom, prečo je dôležité povedať prepáč
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, aké je dôležité odpúšťať druhým, ale i sebe
Ako pomôcť deťom ochrániť si svoje hranice bez toho, aby narúšali hranice iných?

Čo v knihe nájdete?

Všetci potrebujeme niekam patriť, byť súčasťou vzťahov, v ktorých nás akceptujú, potrebujú, ľúbia. Vzťahy sú základným kameňom nášho života. Vďaka nim získavame životné skúsenosti, učíme sa a rastieme. 
Aj keď sme už pri Slávkovi o vzťahoch hovorili, venovali sme im vtedy len jednu kapitolu v rámci knižky (Ne)spokojný slimáčik Slávko - 5 prvkov duševnej pohody, pri vzťahoch však natrafíme na ďalšie témy – rôzne prvky ovplyvňujúce to, ako dokážeme tvoriť, zlepšovať i udržiavať zdravé vzťahy, ktoré sú prínosom pre našu životnú spokojnosť. 
A to bol dôvod vzniku tejto knižky. 
Autorka v spolupráci so psychologičkami Lenkou Valentíniovou a Magdalénou Hačkovou vybrali päť aspektov, ktoré považujú za dôležité pri budovaní a udržiavaní plnohodnotných vzťahov:

V piatich príbehoch slimáčika Slávka nájdete rozpracovaných týchto 5 prvkov dobrých vzťahov
∼ VNÍMANIE DRUHÝCH ∼
 
To, aký som, zistíš, až keď ma spoznáš
 
∼ ODPUSTENIE ∼ 

Prepáč

∼ NEZHODY A ICH RIEŠENIE ∼ 

Niekedy treba povedať aj nie

∼ HRANICE A PRAVIDLÁ ∼ 

Vážme si jeden druhého

∼ SÚDRŽNOSŤ∼ 

Sme jeden tím

Šiesta kapitola nesie názov "Pozornosť", ktorú sme pridali ako malú/veľkú bodku na záver. Jej cieľom je pripomenúť, aké dôležité je využiť spoločný čas.
 

 • Rozprávkové príbehy

  6 rozprávkových príbehov o malom slimáčikovi, ktorý s priateľmi objavuje prvky spolunažívania.
 • Námety na aktivity

  V závere každej rozprávky nájdete námety na rozhovor, ale aj aktivitu na zblíženie a rozvoj jednotlivých prvkov spolunažívania. Tentokrát knižka ponúka o trošku viac aktivít, vrátane spoznávania jarných rastliniek.
 • Trocha teórie

  Knižka obsahuje aj stručné teoretické východiská zo sociálnej psychológie. Teoretické východiská sú vysvetlené na základe príkladu, ktorý sa nachádza v príbehu. Teória prešla konzultáciou s niekoľkými odborníkmi.
 • Rozprávkové príbehy

  6 rozprávkových príbehov o malom slimáčikovi, ktorý s priateľmi objavuje prvky spolunažívania.
 • Námety na aktivity

  V závere každej rozprávky nájdete námety na rozhovor, ale aj aktivitu na zblíženie a rozvoj jednotlivých prvkov spolunažívania. Tentokrát knižka ponúka o trošku viac aktivít, vrátane spoznávania jarných rastliniek.
 • Trocha teórie

  Knižka obsahuje aj stručné teoretické východiská zo sociálnej psychológie. Teoretické východiská sú vysvetlené na základe príkladu, ktorý sa nachádza v príbehu. Teória prešla konzultáciou s niekoľkými odborníkmi.

Ukážky z knihy

54
55
56
57
58
59
62
63

O autorke

Linda_Lilikova_1
Autorkou je Linda Liliková, mamina, pani učiteľka na základnej škole a autorka bestsellerov o slimáčikovi Slávkovi
Od roku 2015 sa venuje téme syndrómu naučenej bezmocnosti. V spolupráci s psychologičkou doc. PhDr. Evou Poliakovou, CSc. vytvorili dva výskumy i odbornú publikáciu určenú primárne pre pedagógov. Práve na základe svojich výskumov i skúseností pripravuje príbehy pre deti, ktoré dopĺňa i štipkou pre dospelých.
 Pokračovanie knižky o slimáčikovi vzniklo, aby sa pomocou príbehov, rozhovorov, či aktivít mohli rodičia, učitelia i iní dospelí spoločne s deťmi zamýšľať nad tým, kto vlastne sú, akí sú, ale hlavne, aby vedeli, že sú hodní lásky presne takí, akí sú.
O naučenej bezmocnosti, duševnej pohode a malom pomocníkovi Slávkovi, autorka chodí rozprávať do materských a základných škôl, do materských centier i na stretnutia s rodičmi, učiteľmi či inými zvedavými dospelými :)

RECENZIE

Táto kniha je taká potrebná, praktická a užitočná. Veľmi oceňujem kombináciu príbehu, a následne možných aktivít a vysvetlenie rodičom. Odporúčam ju všetkým a som úprimne rada, že vznikla.

JUDr. Ivett Pavlis

právnička, pedagogička, zakladateľka OZ Rodič ľavou zadnou

Deti sa hravým a jednoduchým spôsobom naučia princípy, s ktorými aj mnohí dospelí zápasia a riešia si ich až v rámci terapie. Naučia sa priamu "win-win" komunikáciu, osvoja si nastavenie zdravých hraníc, posilnia kritické myslenie a vnútornú silu na vlastný názor, predchádzajú ohováraniu či šikanovaniu. Keby sme sa toto učili v školách, mali by sme ako spoločnosť lepšie vzťahy, spokojnejších a vyrovnaných ľudí a súdržnú, prosperujúcu krajinu.

Ing. Michaela Ray

terapeutka, NLP koučka & autorka

Knižka veľmi láskavým spôsobom, bez tlaku a s citom, pomáha deťom rozvíjať porozumenie voči druhým, schopnosť odpúšťať či povedať nie – zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre duševné zdravie a spokojné vzťahy s druhými i so sebou. Otázky v knihe môžu deťom slúžiť na hlbšie zamyslenie sa k danej téme a zaujímavé námety na aktivitu, ktoré prehĺbia proces učenia. Vrelo ju odporúčam deťom a ich rodičom, ktorým záleží na výchove (seba)vedomých a láskavých ľudí.

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

Psychologička, vedkyňa, autorka projektu odpustenie.sk

Knižka hravým, ale zároveň konkrétnym spôsobom ponúka riešenia problémov, s ktorými sa deti stretávajú. Veľmi sa mi páči najmä téma predsudkov. Oceňujem tiež témy na rozhovor, ale hlavne praktické príklady, návody na zmysluplné hry a aktivity, ako (nielen) deťom pomôcť zvládať náročné situácie. Riešenia si vieme vopred hravou formou "nacvičiť" a pri objavení sa tohto problému môžem použiť konkrétny príbeh a povzbudiť syna (alebo aj seba) použiť techniky na jeho zvládnutie.

Monika Zálešáková

maminka

Som nadšená! Je mi tak veľmi blízky jazyk, ktorým medzi sebou hovoria zvieratká - veľmi prirodzený, vôbec nie umelý či presladený. Jednoducho v tých dialógoch vidím skutočné situácie, ktoré zažívame my rodičia spolu s deťmi. Je výborné, že ak tie rozhovory čítame naozaj veľmi pozorne, máme pekný a efektívny "návod" ako potom komunikovať medzi sebou či dokonca k sebe samému. Zároveň sa to číta veľmi dobre, text je jednoduchý a hlboký zároveň. Opäť kniha ponúka mnoho podnetov na zamyslenie - v prvom rade (aspoň podľa mňa) pre nás rodičov, aby sme si dané situácie navnímali a uchopili najprv v sebe a potom vo vzťahu s našimi deťmi či medzi deťmi navzájom. A opäť raz veľmi oceňujem i ponúknuté zamyslenia ako aj aktivity, ktoré isto využijem nielen doma, ale ako psychologička aj v rámci triednych aktivít s deťmi. Už teraz sa na to teším! Skutočne skvelá práca, blahoželám Vám k nej!

Mgr. Lenka Valentíniová

mama a psychologička

Knižka o slimáčikovi Slávkovi sa mi nesmierne páči!!! V pondelok s ňou hneď začnem robiť aktivity u prváčikov. Je veľmi užitočná, kvalitná, pestrofarebná, ale najmä výchovná. Číta sa veľmi rýchlo a ľahko, poskytuje cenné rady deťom, aby vedeli pracovať s vlastnými emóciami a naučili sa rešpektovať aj emócie iných. Je vhodná nielen na večerné čítanie do rodín, ale aj do školských tried. Môže sa využiť ako prospešná pomôcka a námet učiteľom a učiteľkám napríklad v ranných kruhoch. Využiteľnosť vnímam aj v práci školských psychológov v rámci realizovania preventívnych aktivít. Hlavná myšlienka je upozorniť na dôležitosť vzťahov medzi deťmi, ktoré značným spôsobom ovplyvňujú ich duševné zdravie. Knižka prináša hodnotné rady a poučenia pre deti s dôrazom: na potrebu sa vzájomné spoznávať, vedieť si odpúšťať, povedať prepáč, naučiť sa riešiť konfliktné situácie, uvedomiť si dôležitosť hraníc a pravidiel, vedieť vážiť si jeden druhého, byť súdržný – pracovať ako jeden tím a nakoniec uvedomiť si, že je potrebné venovať našu pozornosť tým, ktorých máme radi, aby aj oni vedeli, že nám na nich záleží.

Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.

Školská psychologička a vedúca katedry psychológie a patopsychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského

Knižka bola skvelá, ako aj dve predošlé, zase v niečom iná a obohacujúca. Iná v tom, že tu sú príbehy zamerané hlavne na vonkajší svet; na nás, ako vieme/chceme/môžeme/učíme sa fungovať a interagovať s vonkajším svetom. Vnímam to tak, že príbehy sú pre deti zaujímavé, zároveň jednoduché na pochopenie, poučné, vedú nás k zamysleniu a tu je dôležitá pomoc dospelého rozobrať príbeh nenásilným spôsobom. Príbeh nás k tomu sám vedie - že poďme sa o tom spolu viac porozprávať. Učí deti, ako chrániť sám seba, svoje hranice, povedať nie, tiež vedieť i spolupracovať. Je skvelé budovať silné bytosti od malička. Ako hovorí M. Montessori - je ľahšie vychovávať od malička (psychicky) zdravých ľudí, než opravovať pokazených dospelých. A preto som vďačná, že sa mi Vaše knihy dostali do rúk a môžem ich využiť pri práci s mojimi malými klientmi. A o rok či o dva ich využijem aj pri mojom synovi :)

Mgr. Dominika Petrášová

Psychologička

Máme doma obidve knižky a ja ako maminka dvoch dcér (3 a 5 rokov) som s obidvomi knižkami veľmi spokojná a aj moje baby. Musím sa priznať, že im musím občas povedať, nech si vyberú aj inú knižku na večerné čítanie Lebo Slávko ide u nás dokola dookola Ďakujeme krásne za ďalšie úžasné príbehy slimáčika Slávka. Každá kapitola nás učí novým veciam, ako sa treba správať, ako správne zareagovať na určitú situáciu. Tieto príbehy neučia len deti, ale aj nás dospelých. Ďakujem, že môžem čítať mojim dvom dievčatám o slimáčikovi Slávkovi a jeho kamarátoch

Soňa Bieliková

Vychovávateľka v ZŠ a jej dcéry Lea a Nina

Zvieratka, ako aktéri príbehov, sú deťom veľmi blízke, a tak sú pre ne príbehy zrozumiteľné a ľahšie si predstavujú samotný dej. Príbehy sú jasne, stručné, jednoduchý dej na pochopenie pre deti, problémy zvieratiek sú presne problémami deti. Vyriešenie problému v príbehu predstavuje deťom riešenie a správnu cestu, ako sa v živote správať. Chlapci, aj napriek tomu, že sú ešte malí, rozprávky pochopili, pýtali sa otázky a slimáčik je u nás teraz ,,v kurze" . Knižka mnohým deťom, na ktoré rodičia nemajú toľko času, dokáže poskytnúť priestor na riešenie ich každodenných problémov. Okrem toho, že som matka, som aj učiteľka etickej výchovy na druhom stupni a Vaše knihy si určite zadovážim, pretože sa mi veľmi páčia krátke, jednoduché a zrozumiteľné príbehy plné dobra, a každodenných detských ,,bojov", či problémov. S príbehmi sa dá úžasne pracovať nielen na hodinách etickej výchovy. Ďakujem za Vašu prácu. Páči sa mi spôsob Vášho písania a to, že Vám výchova detí a ich vnútorné prezívanie nie je ľahostajné. Verím, že knižku si obľúbi veľa, detí a mnohým z nich poskytne odpovede na otázky a ukáže ten správny smer v živote.

Erika Juhosová

Učiteľka na základnej škole

Slávkova kolekcia

kniha2_e4c33541-6226-47ca-aa99-72a2303cba90

(Ne)spokojný slimáčik Slávko
5 prvkov duševnej pohody

Prvý diel z knižnej série sa venuje podpore a zvyšovaniu psychickej odolnosti detí. Obsah knihy je postavený na teórii duševnej pohody. Rozoberá 5 prvkov, ktoré odrážajú to, po čom ľudia túžia a snažia sa dosiahnuť, aby mohli zažívať životnú spokojnosť. Kniha je odporúčaná psychológmi ako výnimočná pomôcka pre zdravý osobnostný vývoj dieťaťa vo veku od 4 do 8 rokov.
Slavkoknihacopy2

Stratený slimáčik Slávko
5 prvkov môjho ja

Druhý diel knižnej série, v ktorom autorka skúma 5 prvkov našej osobnosti. Kniha podporuje deti v spoznávaní samých seba, svojich emócií, svojej hodnoty a objavovaní lásky k sebe. 
Dielo je odporúčané vybranými detskými psychológmi ako výnimočná pomôcka pre zdravý osobnostný vývoj dieťaťa vo veku od 5 do 9 rokov.
Linda_besiedky

Besiedky s autorkou

S láskou pre Vás pripravíme besiedku o témach, ktoré nájdete v knižkách. Besiedky vieme pripraviť pre materské i základné školy či materské centrá. Rovnako však vieme pripraviť workshop o naučenej bezmocnosti pre učiteľov, rodičov či študentov stredných škôl.