Strateny_slimacik_Slavko_-_3D_obalka_1

NOVÁ KNIHA Z EDÍCIE O SLIMÁČIKOVI SLÁVKOVI

Výnimočná knižka, ktorá pomáha deťom spoznať svoje emócie, svoju hodnotu a podporuje lásku k sebe samému.

Počas nášho života sa dostávame do rôznych situácií. Každý zážitok nás formuje a vytvára naše JA. Napriek tomu, že je to neustály proces plný zmien, jeho základy sa vytvárajú v detstve. Až 85% našej osobnosti sa tvorí do 6 roku života. Je to celkom vysoké číslo, ktoré nám napovedá, akú veľkú moc máme v rukách my – dospelí.
Aké JA chceme pre svoje dieťa? Sebavedomé? Spokojné? Empatické? Je v našich silách mu v tom pomôcť? Ako?
€23.90
Karticky3
Chcete dať deťom niečo zmysluplné do topánky od Mikuláša? 👢
Chcete stráviť advent zábavne, rodinne, naplnení radosťou? ❄️🥰❄️🥳
Predstavujem Vám našu novinku SLÁVKOVE ADVENTNÉ KARTIČKY 🐌 
Obsahujú 24 úloh/námetov, ktoré sme pre vás rozdelili do 4 kategórií:
1.POHYB. Aby sme ani v zimnom období nezabúdali, aké dôležité je hýbať sa. 🤸 
2. VZŤAHY. Počas sviatkov môžeme jeden druhého naplno precítiť, navzájom sa rozvíjať a obohacovať. 👪 
3. JA - NAŠA OSOBNOSŤ. Na každom z nás záleží. Ak chceme budovať našu duševnú pohodu, musíme vždy začať u seba. 👱 
4. VIANOČNÉ TVORENIE. Na vykúzlenie tej správnej zimnej i vianočnej atmosféry, nie len v našich domovoch, ale i v našich srdciach. 🎍 

Tieto kartičky vás môžu sprevádzať každý deň počas adventu, no pokojne ich môžete využiť aj oddelene na hru alebo rozhovor kedykoľvek počas celého roka. 🌱🌞🍂❄️
imageedit_1_5677516976_1_e1128526-d237-40b3-8713-e905018e6e32
Podporme naše deti v spoznávaní samých seba, svojich emócií, svojej hodnoty a objavme spoločne s deťmi lásku k sebe. Autorka hravým spôsobom prepája vedecké poznatky z psychológie s rozprávkou a priblížuje túto tému rodičom aj deťom. Knižka získala odborné recenzie a je odporúčaná psychológmi a pedagógmi ako výnimočná pomôcka pri budovaní zdravej osobnosti dieťaťa vo veku od 5 do 9 rokov.

Knižka, ktorá pomáha spoznať samého seba

Slavko2
 Ako pomôcť deťom pochopiť čo cítia? 
 Ako pripraviť deti aj na náročné chvíle, ktoré ich v živote neminú? 
 Ako podporiť deti v ich jedinečnosti
 Ako im pomôcť, spoznať svoju hodnotu
 Kniha je voľným pokračovaním jej prvého dielu (Ne)spokojný slimáčik Slávko - 5 prvkov duševnej pohody, ktorá je zameraná na budovanie psychickej odolnosti detí a pomáha tisíckam detí na Slovensku v prekonávaní náročných chvíľ. 

V tejto časti sa Slávko zobudí uprostred zimy a hľadá svojich priateľov. Počas putovania zimným lesom zisťuje, že to, ako sa cíti ovplyvňuje aj jeho náladu a správanie. Učí sa, ako ovládnuť svoj strach a pomôže druhým objaviť ich schopnosti, hodnotu i lásku k sebe.
slimacik_slavko_2
spodok

Čo v knihe nájdete?

Základ knihy tvorí dlhoročná spolupráca učiteľky Mgr. Lindy Lilikovej a psychologičky doc. PhDr. Evy Poliakovej, CSc.. Spoločne sa venujú téme naučenej bezmocnosti u detí na prvom stupni základných škôl. Na základe svojich zistení z výskumov i praxe, vybrali 5 prvkov osobnosti, ktoré sú nosné pri budovaní emocionálne zdravého, sebavedomého a spokojného ja.

V piatich príbehoch slimáčika Slávka nájdete rozpracovaných týchto 5 prvkov našej osobnosti:
∼SEBAPOZNANIE∼
 
Prečo kričím, plačem, mrnčím? 
Nazrite do svojich pocitov, pátrajte spolu so Slávkom, prečo aj my občas plačeme, kričíme, mrnčíme. Ako si pomôcť v týchto chvíľach? 
 
∼ SEBAREGULÁCIA∼ 

Viem sa prestať triasť 
Aký význam má v našom živote strach? Objavte so Slávkom, ako sa ním nenechať ovládať. 

∼ SEBAÚČINNOSŤ∼ 

Dokážem sa zlepšovať 
Nie sme dokonalí, ale ak sa snažíme a učíme, dokážeme všetko, čo si zaumienime. 

∼ SEBAHODNOTA∼ 

Som dôležitý 
Niekedy na to zabúdame, no všetci sme dôležití a hodnotní presne takí, akí sme. 

∼ SEBALÁSKA∼ 

Majme sa radi 
Slávko a jeho kamaráti spoločne odhalia, že láska k sebe samému je v poriadku a je skutočne veľmi dôležitá.
Okrem príbehov v knižke nájdete tiež:
Zmysluplné príbehy, ktoré sa dotýkajú detského srdiečka 
Otázky a podnety na zamyslenie 
Tematické básničky 
Hry a námety na spoločné aktivity s rodičmi 
Priestor na detské kresby a fotografie 
Maľovanky 
Psychologické zhrnutia pre rodičov
16825214652029
Slavko_kniha_vonku
V predaji je aj prvá kniha z edície o slimáčikovi Slavkovi, ktorá podporuje deti v prekonávaní ťažších chvíľ, buduje v nich duševnú pohodu a zvyšuje prirodzenú psychickú odolnosť. 
"Knižka o slimáčikovi Slavkovi je úžasná pomôcka pre rodiny, ktoré chcú vo svojich deťoch budovať psychickú odolnosť. Deťom pomáha nielen zamýšľať sa nad svojim psychickým fungovaním, ale vytvára aj intímny priestor pre rodiny na zdieľanie svojho vnútorného sveta posilňujúc väzby medzi členmi rodiny. "
 Veronika Kassova (MBPsS) 
Psychologický asistent

Ukážky z knihy

54
55
56
57
58
59
62
63

O autorke

Linda_Lilikova_1
Autorkou je Linda Liliková, mamina, pani učiteľka na základnej škole a autorka bestselleru (Ne)spokojný slimáčik Slávko – 5 prvkov duševnej pohody
Od roku 2015 sa venuje téme syndrómu naučenej bezmocnosti. V spolupráci s psychologičkou doc. PhDr. Evou Poliakovou, CSc. vytvorili dva výskumy i odbornú publikáciu určenú primárne pre pedagógov. Práve na základe svojich výskumov i skúseností pripravuje príbehy pre deti, ktoré dopĺňa i štipkou pre dospelých.
 Pokračovanie knižky o slimáčikovi vzniklo, aby sa pomocou príbehov, rozhovorov, či aktivít mohli rodičia, učitelia i iní dospelí spoločne s deťmi zamýšľať nad tým, kto vlastne sú, akí sú, ale hlavne, aby vedeli, že sú hodní lásky presne takí, akí sú.
O naučenej bezmocnosti, duševnej pohode a malom pomocníkovi Slávkovi, autorka chodí rozprávať do materských a základných škôl, do materských centier i na stretnutia s rodičmi, učiteľmi či inými zvedavými dospelými :)
Linda

RECENZIE

Knižka je milé a múdre dielko, ktoré vaše deti v “seba” slovíčkach a aj v sebe zorientuje včas - vtedy, keď je to tak veľmi potrebné, keď rastú, rozvíjajú sa a tvoria si obraz o sebe a o svete. Láskavý príbeh stojí na odborných základoch, no zároveň má v sebe detskú hravosť, ktorá malých čitateľov očarí. Knižka má potenciál byť v rodinách, škôlkach a školách čítaná znova a znova a ja verím, že čím viac detí naučí povedať: “ľúbim sa.”“

Mgr. Anna Ďarmati

Psychologička

„V tejto knihe sú zastúpené aktivity pre emocionálny a sociálny rozvoj detí a aj rodičov. Oceňujem zameranie na pozitívnu psychológiu a na budovanie "silných JA" detí, ktoré sú našou budúcnosťou. Ťažké a abstraktné prvky osobnosti dokázala autorka výstižne opísať a priblížiť jazykom blízkym deťom a ich rodičom. Verím len, že sa táto knižka dostane do čo najväčšieho počtu rúk. Skvelá práca!“

Mgr. Dominika Kravecová

Psychologička

Táto kniha je veľmi dobrým nástrojom pre dieťa a aj rodiča, ktorému pomáha lepšie porozumieť emóciám dieťaťa, jeho prežívaniu, kde sa aktuálne nachádza a zároveň mu pomôcť sa v tých emóciách zorientovať a lepšie budovať svoju sebahodnotu, sebalásku, sebapoznanie, sebareguláciu a sebaúčinnosť.

Mgr. Miroslava Kuľková Veselá

Klinická psychologička a kognitívno-behaviorálna terapeut

Pre dospelých táto kniha prináša viac, ako si uvedomujú. Má zhrnuté najdôležitejšie princípy a prístupy, ako deti nechať prejaviť sa, porozumieť sebe a iným, nezaseknúť ich, nepomýliť, nezneistiť, nehodnotiť a nezobrať im radosť v poznávaní seba a sveta navôkol. 

Mgr. Denisa Kochová

certifikovaný konzultant